(รหัสสินค้า : 080002) ลูกยาง รองคอมเพรสเซอร์ แอร์ ลูกสูบ แบบเตี้ย

(รหัสสินค้า : 080002) ลูกยาง รองคอมเพรสเซอร์ แอร์ ลูกสูบ แบบเตี้ย

45 บาท

(KSPN-080-03-101) (03-ลูกยาง รองคอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ ทั่วไป)
ลูกยาง 4 อัน/ชุด (ความสูง 2.5 ซม)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ รุ่น AV

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-080-03-101) (03-ลูกยาง รองคอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ ทั่วไป)
ลูกยาง 4 อัน/ชุด (ความสูง 2.5 ซม)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ รุ่น AV

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด