ลูกลอยปั๊มน้ำ CARRIER แบบฝังฝ้า

ลูกลอยปั๊มน้ำ CARRIER แบบฝังฝ้า

835 บาท

(KSPN-103-C3-325) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT030W-11-RAD
รุ่น 40KMT060X-11-RAD รุ่น 40KMT040X-11-RAD
รุ่น 40KMT040X-12FR รุ่น 40KMT030X-111RAD
(ไม่รวมปั้มน้ำ)
P/N : CARR-03-0700-1100750

835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-325) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT030W-11-RAD
รุ่น 40KMT060X-11-RAD รุ่น 40KMT040X-11-RAD
รุ่น 40KMT040X-12FR รุ่น 40KMT030X-111RAD
(ไม่รวมปั้มน้ำ)
P/N : CARR-03-0700-1100750

KSPN