ลูกลอยปั๊มน้ำ CARRIER แบบฝังฝ้า

ลูกลอยปั๊มน้ำ CARRIER แบบฝังฝ้า

820 บาท

(KSPN-103-C3-325) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT048W-11-RAD รุ่น 40KMT040X-12FR
รุ่น 40KMT050X-11RAD รุ่น 40KMT030X-111RAD
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT030W-11-RAD
รุ่น 40KMT060X-11-RAD  รุ่น 40KMT040X-11-RAD
(ไม่รวมปั้มน้ำ)
P/N : 03-0700-1100750

820 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-325) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT048W-11-RAD รุ่น 40KMT040X-12FR
รุ่น 40KMT050X-11RAD รุ่น 40KMT030X-111RAD
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT030W-11-RAD
รุ่น 40KMT060X-11-RAD  รุ่น 40KMT040X-11-RAD
(ไม่รวมปั้มน้ำ)
P/N : 03-0700-1100750
KSPN

หน่วย

ชุด