(รหัสสินค้า : 020100) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020100) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

1,595 บาท

(KSPN-020-05-103) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3060/45
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1/2 SAE X 5/8 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

Placeholder

1,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-05-103) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3060/45
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1/2 SAE X 5/8 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

KSPN

KSPN-020-05-103

Model

3060/45

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ชุด