(รหัสสินค้า : 020101) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020101) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

4,915 บาท

(KSPN-020-05-104) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3030/66
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(3/4 SAE X 3/4 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

Placeholder

4,915 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-05-104) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3030/66
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(3/4 SAE X 3/4 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

KSPN

KSPN-020-05-104

Model

3030/66

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ชุด