(รหัสสินค้า : 020102) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020102) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

9,175 บาท

(KSPN-020-05-105) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3030/88
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1 นิ้ว SAE X 1-1/4 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

Placeholder

9,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-05-105) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3030/88
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1 นิ้ว SAE X 1-1/4 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

KSPN

KSPN-020-05-105

Model

3030/88

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ชุด