(รหัสสินค้า : 020098) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020098) วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF) CASTEL

1,415 บาท

(KSPN-020-05-101) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3060/23
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1/4 SAE X 3/8 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

Placeholder

1,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-05-101) (05-วาล์ระบายความดัน (PRESSURE RELIEF))
Model : 3060/23
แบบเกลียว (ระบายความดัน 350 PSI)
(1/4 SAE X 3/8 NPT)
(PRESSURE RELIEF VALVES)

KSPN

KSPN-020-05-101

Model

3060/23

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ชุด