(รหัสสินค้า : 001078) วาล์วน้ำยาเดี่ยว พร้อมหัวเกจ ทั่วไป (สีน้ำเงิน)

(รหัสสินค้า : 001078) วาล์วน้ำยาเดี่ยว พร้อมหัวเกจ ทั่วไป (สีน้ำเงิน)

270 บาท

(KSPN-001-02-101) (02-วาล์วน้ำยาเดี่ยว)
Model : CT-466G น้ำยา R-12, R-22, R-502
(134079) หัวเกจพร้อมวาล์วแอร์บ้าน (สีน้ำเงิน)

270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-02-101) (02-วาล์วน้ำยาเดี่ยว)
Model : CT-466G น้ำยา R-12, R-22, R-502
(134079) หัวเกจพร้อมวาล์วแอร์บ้าน (สีน้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-02-101

Model

CT-466G

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด