(รหัสสินค้า : 090006) วาล์วศร 2 หุนครึ่ง (5/16) WILTON (ทั้งชุด)

(รหัสสินค้า : 090006) วาล์วศร 2 หุนครึ่ง (5/16) WILTON (ทั้งชุด)

38 บาท

(KSPN-090-01-103) (01-วาล์วศร)
(วาล์วศร+ไส้ศร+ฝาครอบ)
สำหรับ น้ำยา R-410 , R-32
(ก้านท่อทองแดง 2 หุนครึ่ง หัวเติม 2 หุนครึ่ง)

Placeholder

38 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-090-01-103) (01-วาล์วศร)
(วาล์วศร+ไส้ศร+ฝาครอบ)
สำหรับ น้ำยา R-410 , R-32
(ก้านท่อทองแดง 2 หุนครึ่ง หัวเติม 2 หุนครึ่ง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน