(รหัสสินค้า : 090003) วาล์วศร 2 หุน (1/4) WILTON (ทั้งชุด)

(รหัสสินค้า : 090003) วาล์วศร 2 หุน (1/4) WILTON (ทั้งชุด)

19 บาท

(KSPN-090-01-101) (01-วาล์วศร)
(วาล์วศร+ไส้ศร+ฝาครอบ)
(ก้านท่อทองแดง 2 หุน หัวเติม 2 หุน)

19 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-090-01-101) (01-วาล์วศร)
(วาล์วศร+ไส้ศร+ฝาครอบ)
(ก้านท่อทองแดง 2 หุน หัวเติม 2 หุน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน