(รหัสสินค้า : 001139) วาล์วเปิดปิดปลายสายน้ำยา ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 001139) วาล์วเปิดปิดปลายสายน้ำยา ทั่วไป

255 บาท

(KSPN-001-09-102) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : QL-9032 / HS-1222
สำหรับน้ำยา R-22 , R134 (ขนาด 1/4 – 1/4)
(Charging Valve) (Control Valve) (Safety Valve)

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-09-102) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : QL-9032 / HS-1222
สำหรับน้ำยา R-22 , R134 (ขนาด 1/4 – 1/4)
(Charging Valve) (Control Valve) (Safety Valve)

KSPN

KSPN-001-09-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน