(รหัสสินค้า : 001171) วาล์วเปิด-ปิด น้ำยาแอร์ ทั่วไป สำหรับ R-600a

(รหัสสินค้า : 001171) วาล์วเปิด-ปิด น้ำยาแอร์ ทั่วไป สำหรับ R-600a

115 บาท

(KSPN-001-09-203) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : CT-338
ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4)

Placeholder

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-09-203) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : CT-338
ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4)

KSPN

KSPN-001-09-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน