(รหัสสินค้า : 001132) วาล์วเปิด-ปิด น้ำยาแอร์ ทั่วไป สำหรับ R-600a

(รหัสสินค้า : 001132) วาล์วเปิด-ปิด น้ำยาแอร์ ทั่วไป สำหรับ R-600a

155 บาท

(KSPN-001-09-204) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : CT-341 (รุ่นใหม่)
ขนาดเกลียว 1.5 หุน (3/16)

155 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-09-204) (09-วาล์วเปิดปิด)
Model : CT-341 (รุ่นใหม่)
ขนาดเกลียว 1.5 หุน (3/16)

KSPN

KSPN-001-09-204

Model

CT-341

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน