(รหัสสินค้า : 001118) วาล์วเปิด-ปิด SP น้ำยาแอร์ R-600a

(รหัสสินค้า : 001118) วาล์วเปิด-ปิด SP น้ำยาแอร์ R-600a

140 บาท

(KSPN-001-09-201) (09-วาล์วเปิดปิด)
รุ่น SP-338
ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4)

140 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-09-201) (09-วาล์วเปิดปิด)
รุ่น SP-338
ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4)

KSPN

KSPN-001-09-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

SP-338

หน่วย

อัน