(รหัสสินค้า : 020117) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 020117) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

556 บาท

(KSPN-020-01-203) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model :  BML 10
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์
Code : 009G0127
(Shut Off Valve)

556 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-203) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model :  BML 10
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์
Code : 009G0127
(Shut Off Valve)
KSPN

KSPN-020-01-203

Model

BML10

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน