(รหัสสินค้า : 020011) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020011) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 7 หุน (7/8)

1,735 บาท

(KSPN-020-01-511) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6220/7
แบบเชื่อม (7/8 ODS.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

Placeholder

1,735 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-511) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6220/7
แบบเชื่อม (7/8 ODS.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

KSPN

KSPN-020-01-511

Model

6220/7

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ตัว