(รหัสสินค้า : 020002) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020002) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 3 หุน (3/8)

815 บาท

(KSPN-020-01-503) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6210/3
แบบแฟร์ (3/8 FL.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

Placeholder

815 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-503) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6210/3
แบบแฟร์ (3/8 FL.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

KSPN

KSPN-020-01-503

Model

6210/3

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ตัว