(รหัสสินค้า : 020009) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020009) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 5 หุน (5/8)

1,155 บาท

(KSPN-020-01-508) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6220/5
แบบเชื่อม (5/8 ODS.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

Placeholder

1,155 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-508) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6220/5
แบบเชื่อม (5/8 ODS.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

KSPN

KSPN-020-01-508

Model

6220/5

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ตัว