(รหัสสินค้า : 020001) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020001) สต๊อปวาล์ว (ไดแฟรมวาล์ว) CASTEL 2 หุน (1/4)

625 บาท

(KSPN-020-01-501) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6210/2
แบบแฟร์ (1/4 FL.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

Placeholder

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-501) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : 6210/2
แบบแฟร์ (1/4 FL.)
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

KSPN

KSPN-020-01-501

Model

6210/2

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ตัว