(รหัสสินค้า : 020118) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 020118) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

1,048 บาท

(KSPN-020-01-208) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model :  BML 15S
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบเชื่อม
Code : 009G0170
(Shut Off Valve)

1,048 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-208) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model :  BML 15S
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบเชื่อม
Code : 009G0170
(Shut Off Valve)
KSPN

KSPN-020-01-208

Model

BML 15S

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน