สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 2 หุน (1/4)

สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 2 หุน (1/4)

390 บาท

(KSPN-020-01-402) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-02 แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S03)

390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-402) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-02 แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S03)

KSPN

KSPN-020-01-402

Model

SF/H-02

P/N

ยี่ห้อ

COSVAL

รุ่น

หน่วย

ตัว