(รหัสสินค้า : 020019) สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020019) สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 3 หุน (3/8)

470 บาท

(KSPN-020-01-404) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-03  แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S05)
Placeholder

470 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-404) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-03  แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S05)
KSPN

KSPN-020-01-404

Model

SF/H-03

P/N

ยี่ห้อ

COSVAL

รุ่น

หน่วย

ตัว