(รหัสสินค้า : 020023) สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020023) สต๊อปวาล์ว COSVAL ขนาด 7 หุน (7/8)

1,025 บาท

(KSPN-020-01-411) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-07-02  แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S017)

1,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-411) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : SF/H-07-02  แบบเชื่อม
(พาร์ทเดิม Model : D100-S017)
KSPN

KSPN-020-01-411

Model

SF/H-07-02

P/N

ยี่ห้อ

COSVAL

รุ่น

หน่วย

ตัว