(รหัสสินค้า : 020024) สต๊อปวาล์ว EMERSON

(รหัสสินค้า : 020024) สต๊อปวาล์ว EMERSON

695 บาท

(KSPN-020-01-101) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : RD-10 3/8 S
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-101) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : RD-10 3/8 S
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(ชัทออฟวาล์ว Hand Valve)
KSPN

KSPN-020-01-101

Model

RD-10 3/8 S

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว