(รหัสสินค้า : 020039) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020039) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 3 หุน (3/8)

198 บาท

(KSPN-020-01-304) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 06S
(IN 3/8 ODF , OUT 3/8 ODF)
แบบเชื่อม

198 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-304) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 06S
(IN 3/8 ODF , OUT 3/8 ODF)
แบบเชื่อม

KSPN

KSPN-020-01-304

Model

HSV 06S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว