(รหัสสินค้า : 020040) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 020040) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 4 หุน (1/2)

355 บาท

(KSPN-020-01-305) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 08
(IN 1/2 SAE , OUT 1/2 SAE)
แบบแฟร์

355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-305) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 08
(IN 1/2 SAE , OUT 1/2 SAE)
แบบแฟร์

KSPN

KSPN-020-01-305

Model

HSV 08

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว