(รหัสสินค้า : 020042) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020042) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 5 หุน (5/8)

385 บาท

(KSPN-020-01-307) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 10
(IN 5/8 SAE , OUT 5/8 SAE)
แบบแฟร์

385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-307) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 10
(IN 5/8 SAE , OUT 5/8 SAE)
แบบแฟร์

KSPN

KSPN-020-01-307

Model

HSV 10

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว