(รหัสสินค้า : 020045) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 020045) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 6 หุน (3/4)

400 บาท

(KSPN-020-01-310) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 12S
(IN 3/4 ODF , OUT 3/4 ODF)
แบบเชื่อม

400 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-310) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 12S
(IN 3/4 ODF , OUT 3/4 ODF)
แบบเชื่อม

KSPN

KSPN-020-01-310

Model

HSV 12S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว