(รหัสสินค้า : 020035) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020035) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

450 บาท

(KSPN-020-01-311) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 14S
(IN 7/8 ODF , OUT 7/8 ODF)
แบบเชื่อม

450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-311) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 14S
(IN 7/8 ODF , OUT 7/8 ODF)
แบบเชื่อม

KSPN

KSPN-020-01-311

Model

HSV 14S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว