(รหัสสินค้า : 019013) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 2-5 หุน

(รหัสสินค้า : 019013) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 2-5 หุน

195 บาท

(KSPN-019-22-111) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
Model : CT-102 (130705)
สำหรับท่อขนาด 1/4 , 5/16 , 3/8 , 1/2 , 5/8

Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-22-111) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
Model : CT-102 (130705)
สำหรับท่อขนาด 1/4 , 5/16 , 3/8 , 1/2 , 5/8

KSPN

KSPN-019-22-111

Model

CT-102 (130705)

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด