(รหัสสินค้า : 019065) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 019065) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 4 หุน

65 บาท

(KSPN-019-22-104) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดงขนาด 1/2

Placeholder

65 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-22-104) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดงขนาด 1/2

KSPN

KSPN-019-22-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ตัว