(รหัสสินค้า : 019066) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 019066) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 5 หุน

72 บาท

(KSPN-019-22-105) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดง ขนาด 5/8

Placeholder

72 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-22-105) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดง ขนาด 5/8

KSPN

KSPN-019-22-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ตัว