(รหัสสินค้า : 019067) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 019067) สปริงดัดท่อแอร์ ขนาด 6 หุน

115 บาท

(KSPN-019-22-106) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดง ขนาด 3/4

Placeholder

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-22-106) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
สำหรับท่อทองแดง ขนาด 3/4

KSPN

KSPN-019-22-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ตัว