(รหัสสินค้า : 019084) สปริงดัดท่อ IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 019084) สปริงดัดท่อ IMPERIAL

1,300 บาท

(KSPN-019-22-202) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
Model : 101F
สำหรับท่อขนาด 1/4 ,5/16 ,3/8 ,7/16 ,1/2 ,5/8

Placeholder

1,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-22-202) (22-สปริงดัดท่อทองแดง)
Model : 101F
สำหรับท่อขนาด 1/4 ,5/16 ,3/8 ,7/16 ,1/2 ,5/8

KSPN

KSPN-019-22-202

Model

101F

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

อัน