สลิปต่อสายไฟ แบบเปลือย

สลิปต่อสายไฟ แบบเปลือย

12 บาท

(KSPN-106-41-101)(41-สลิปต่อสายไฟ)
สำหรับสายไฟ ขนาด 16 SQ mm (เบอร์ 16)

Placeholder

12 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-41-101)(41-สลิปต่อสายไฟ)
สำหรับสายไฟ ขนาด 16 SQ mm (เบอร์ 16)

KSPN