(รหัสสินค้า : 084016) สวิทซ์ตู้เย็น MITSUBISHI/SAMSUNG 1 ปุ่ม 3 ขา

(รหัสสินค้า : 084016) สวิทซ์ตู้เย็น MITSUBISHI/SAMSUNG 1 ปุ่ม 3 ขา

105 บาท

(KSPN-084-01-105) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(795959) (R140605)
สวิทซ์ประตูตู้เย็น MITSUBISHI แบบ 3 ขา
(74362 On-Off)

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-084-01-105) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(795959) (R140605)
สวิทซ์ประตูตู้เย็น MITSUBISHI แบบ 3 ขา
(74362 On-Off)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน