(รหัสสินค้า : 084013) สวิทซ์ตู้เย็น R140503

(รหัสสินค้า : 084013) สวิทซ์ตู้เย็น R140503

108 บาท

(KSPN-084-01-117) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(423623) 0.5A / 250V
สวิทซ์ประตูตู้เย็น SAMSUNG , LG แบบ 2 ขา

Placeholder

108 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-084-01-117) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(423623) 0.5A / 250V
สวิทซ์ประตูตู้เย็น SAMSUNG , LG แบบ 2 ขา

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน