(รหัสสินค้า : 084014) สวิทซ์ตู้เย็น SHARP/SAMSUNG แบบ 1 ปุ่ม 3 ขา

(รหัสสินค้า : 084014) สวิทซ์ตู้เย็น SHARP/SAMSUNG แบบ 1 ปุ่ม 3 ขา

105 บาท

(KSPN-084-01-104) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(1264881)(10014)
สวิทซ์ประตูตู้เย็น SAMSUNG , LG แบบ 3 ขา

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-084-01-104) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(1264881)(10014)
สวิทซ์ประตูตู้เย็น SAMSUNG , LG แบบ 3 ขา

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน