(รหัสสินค้า : 084025) สวิทซ์ตู้เย็น TOSHIBA แบบ 3 ขา 2 ปุ่ม DS-6A

(รหัสสินค้า : 084025) สวิทซ์ตู้เย็น TOSHIBA แบบ 3 ขา 2 ปุ่ม DS-6A

105 บาท

(KSPN-084-01-114) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(R140609) ขาว เฉียง

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-084-01-114) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
(R140609) ขาว เฉียง

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน