(รหัสสินค้า : 084019) สวิทซ์ประตูตู้เย็น SHARP , HITACHI แบบ 3 ขา

(รหัสสินค้า : 084019) สวิทซ์ประตูตู้เย็น SHARP , HITACHI แบบ 3 ขา

108 บาท

(KSPN-084-01-107) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
1 ปุ่ม 3 ขา Japan

108 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-084-01-107) (01-สวิทซ์ตู้เย็น)
1 ปุ่ม 3 ขา Japan

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน