(รหัสสินค้า : 091001) สายคอนโทรล (สาย LIYCY) HELUKABEL

(รหัสสินค้า : 091001) สายคอนโทรล (สาย LIYCY) HELUKABEL

79 บาท

(KSPN-091-01-101)(01-สายสัญญาณ สายคอนโทรล)
ขนาด 2 X1.5 ความยาว 1 เมตร
สายสัญญาณ สายคอนโทรลแบบมีชีลด์

Placeholder

79 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-091-01-101)(01-สายสัญญาณ สายคอนโทรล)
ขนาด 2 X1.5 ความยาว 1 เมตร
สายสัญญาณ สายคอนโทรลแบบมีชีลด์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เมตร