(รหัสสินค้า : 005029) สายชุดเชื่อม (สายลม + สายแก๊ส) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 005029) สายชุดเชื่อม (สายลม + สายแก๊ส) / ม้วน

3,250 บาท

(KSPN-005-08-201) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
สายคู่ สีดำ-แดง (ยาว 100 เมตร / ม้วน)
ขนาด 2 หุน (275 PSI) (18.96 Bar)

Placeholder

3,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-08-201) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
สายคู่ สีดำ-แดง (ยาว 100 เมตร / ม้วน)
ขนาด 2 หุน (275 PSI) (18.96 Bar)

KSPN

KSPN-005-08-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน