(รหัสสินค้า : 051028) สายปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 051028) สายปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) / ม้วน

995 บาท

(KSPN-051-12-103) (12-สายปั๊มน้ำทิ้ง)
ขนาด 2 หุน (1/4) (สายเบอร์ 3)
ขนาดยาว 100 เมตร

Placeholder

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-12-103) (12-สายปั๊มน้ำทิ้ง)
ขนาด 2 หุน (1/4) (สายเบอร์ 3)
ขนาดยาว 100 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน