(รหัสสินค้า : 050003) สายปั๊มน้ำล้างแอร์ IM-TECH ขนาด 5 เมตร

(รหัสสินค้า : 050003) สายปั๊มน้ำล้างแอร์ IM-TECH ขนาด 5 เมตร

525 บาท

(KSPN-050-02-101) (02-สายปั๊มน้ำล้างแอร์)
(IM-TECH / IMPERIAL)
(เกลียวประปา 4 หุน X เกลียวประปา 2 หุน)

Placeholder

525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-050-02-101) (02-สายปั๊มน้ำล้างแอร์)
(IM-TECH / IMPERIAL)
(เกลียวประปา 4 หุน X เกลียวประปา 2 หุน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น