(รหัสสินค้า : 005046) สายสำหรับถังไนโตรเจน / ม้วน

(รหัสสินค้า : 005046) สายสำหรับถังไนโตรเจน / ม้วน

3,850 บาท

(KSPN-005-08-401) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ยาว 100 เมตร / ม้วน
สายเดี่ยว สีดำ ขนาด 2 หุน (300 PSI)

Placeholder

3,850 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-08-401) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ยาว 100 เมตร / ม้วน
สายเดี่ยว สีดำ ขนาด 2 หุน (300 PSI)

KSPN

KSPN-005-08-401

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน