สายเกจชาร์จน้ำยา IM-TECH สายยาว 36 นิ้ว

สายเกจชาร์จน้ำยา IM-TECH สายยาว 36 นิ้ว

610 บาท

(KSPN-001-04-303) (04-สายเกจน้ำยา)
(3 เส้น/1 set)สำหรับน้ำยา R-410 , R-32
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

610 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-04-303) (04-สายเกจน้ำยา)
(3 เส้น/1 set)สำหรับน้ำยา R-410 , R-32
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)