(รหัสสินค้า : 074057) สายเทอร์โมรูม แบบ 10 เส้น (ม้วน)

(รหัสสินค้า : 074057) สายเทอร์โมรูม แบบ 10 เส้น (ม้วน)

2,470 บาท

(KSPN-074-31-106) (31-สายเทอร์โมรูม)
ยาว 200 เมตร

Placeholder

2,470 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-31-106) (31-สายเทอร์โมรูม)
ยาว 200 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน