(รหัสสินค้า : 074039) สายเทอร์โมรูม แบบ 10 เส้น (เมตร)

(รหัสสินค้า : 074039) สายเทอร์โมรูม แบบ 10 เส้น (เมตร)

38 บาท

(KSPN-074-31-107) (31-สายเทอร์โมรูม)

Placeholder

38 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-31-107) (31-สายเทอร์โมรูม)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เมตร