(รหัสสินค้า : 074001) สายเทอร์โมรูม แบบ 7 เส้น (ม้วน)

(รหัสสินค้า : 074001) สายเทอร์โมรูม แบบ 7 เส้น (ม้วน)

1,350 บาท

(KSPN-074-31-103) (31-สายเทอร์โมรูม)
ยาว 100 เมตร

1,350 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-31-103) (31-สายเทอร์โมรูม)
ยาว 100 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน