(รหัสสินค้า : 074020) สายเทอร์โมรูม แบบ 7 เส้น (เมตร)

(รหัสสินค้า : 074020) สายเทอร์โมรูม แบบ 7 เส้น (เมตร)

18 บาท

(KSPN-074-31-104) (31-สายเทอร์โมรูม)

Placeholder

18 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-31-104) (31-สายเทอร์โมรูม)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เมตร