(รหัสสินค้า : 085001) สายไฟ 2 X 2.5 ขนาดยาว 10 M

(รหัสสินค้า : 085001) สายไฟ 2 X 2.5 ขนาดยาว 10 M

175 บาท

(KSPN-085-11-101) (11-สายไฟแบ่งขาย)
สายเบอร์ 2.5 สายคู่ ยาว 10 M

Placeholder

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-11-101) (11-สายไฟแบ่งขาย)
สายเบอร์ 2.5 สายคู่ ยาว 10 M

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน